Tin (Sn) Compounds:

Inorganic tin, Organotins,  Tin thermal Stabilizer.

Product Name

Formula

CAS#

Metastannic Acid H2SnO3 13472-47-4
Potassium Stannate K2SnO3.2H2O 12142-33-5

Sodium Stannate

Na2SnO3.3H2O

12209-98-2

Stannous Chloride

SnCl2.2H2O

10021-69-1
Stannous Oxide SnO 21651-19-4
Stannous Pyrophosphate Sn2P2O7 15578-26-4
Stannous Sulphate SnSO4 7488-55-3
Tin Oxide ( Stannic Oxide) SnO2 18282-10-5

 

Organotins:

Di buty ltin Laurate (DBTDL) C32H64O4Sn 77-58-7
Di butyl tin oxide (DBTO) (H9C4)2SnO 818-08-6
Dioctyl Tin Oxide(DOTO) (C8H17)2SnO 870-08-6
Methyl tin mercaptide C22H44O4S2Sn 57583-35-4
Tri butyl tin chloride (TBTCL) (C4H9)2SnCl2 683-18-1
Tri butyl tin fluoride (TBTF) C12H27FSn 1983-10-4
Tri butyl tin oxide (TBTO) C24H54OSn2 56-35-9
Zinc Hydroxystannate ZnSnO3.3H2O 12027-96-2

 

Tin Thermal Stabilizer for plastic, PVC process

Butyl Tin Stabilizer 17 
Octyl Tin Stabilizer 14